مقررات سرمایه‏ گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران،مناطق آزاد،وام برای زمین،مشارکت دولت با شرکتهای خصوصی،خزید ارراضی اقساط،سرمایه گذاری،وکیل سرمایه گذاری،وکیل بانکی،سرمایه،سرمایه های ملی،ارزی،سرمایه ارزی،معافیت‏های مالیاتی،بیمه،مصونیت،جردن،برج پم،پم،ترخیص،اتاق بازرگانی،تسهیلات،جردن،بلوار آفریقا،ونک،ظفر،41781

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376/9/30به استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
 
1ـ به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان‏های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، شورایی به ریاست رییس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می‏شود:
وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور، کارو امور اجتماعی، صنایع و معادن، راه و ترابری، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر شورای‏عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی.
 
2ـ وظایف و اختیارات هیأت وزیران، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی ــ مصوب 1372 ــ و اصلاحیه‏های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری،صنعتی ــ مصوب 1377ــ (به استثنای تبصره(3) ماده(1)قانون‌مزبور) به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند (1) این تصویب‏نامه محول می‏شود.
ملاک تصمیم‏گیری کمیسیون، موافقت اکثریت اعضای حاضر و حداقل چهار نفر می‏باشد. مصوبات کمیسیون درصورت تأییدرییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‏نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
 
3ـ شورا و کمیسیون موضوع بندهای (1) و (2) دارای دبیرخانه‏ای می‏باشند که زیر نظر دبیر شورا و کمیسیون مزبور که با حکم رییس جمهور منصوب می‏گردد، اداره می‏شود.
 
مقررات سرمایه‏ گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
 
ماده 1 ـ در این تصویب‏نامه واژه ‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به کار می‏رود:
سرزمین اصلی: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی
سازمان: سازمان هریک از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ‏ایران
سرمایه‏ گذاری : به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت‏های اقتصادی به منظور تولید کالا و یا خدمت.
سرمایه خارجی : کلیه سرمایه‏های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج ازسرزمین اصلی به مناطق وارد می‏شود.
سرمایه ارزی: سرمایه‌های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد شود.
سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه‏ های واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیت‏هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است، ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‏گیری شود.
 
ماده 2 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‏های بین‏ المللی طبق این مقررات می‏توانند مستقلا و یا با مشارکت سازمان و شرکت‏های تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزادسرمایه‏ گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می‏شود.
 
ماده 3 ـ سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:
الف ــ وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (هر منطقه).
ب ــ ماشین‏ آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار.
پ ــ حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و علایم و نام‏ های تجاری.
ت ــ وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‏ گذاری.
ث ــ تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد، به کار انداخته شود.
تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص سازمان مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان‌پذیر است.
 
ماده 4 ـ سرمایه‏ ها تحت شرایط پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود: 
الف ــ در فعالیت‏های مجاز در هر منطقه به کار برده شود.
ب ــ مراحل‏ کامل ‏اخذ مجوز سرمایه‏ گذاری و ثبت‏سرمایه موضوع‏ مواد (6) و(7) را طی ‏کند.
پ ــ مستلزم اعطای امتیاز یا حقوق انحصاری به سرمایه‏ گذار توسط سازمان نباشد.
 
ماده 5 ـ سرمایه‏ گذاران خارجی می‏توانند در فعالیت‏های اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایه‏ گذاری نمایند.
 
ماده 6 ـ سرمایه‏ گذاران موضوع ماده (2) این مقررات که می‏خواهند سرمایه خود را به هریک از مناطق آزاد وارد کنند، باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‏ای که توسط دبیرخانه و سازمان‏های مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست‏های واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می‏گیرد و مجوز سرمایه‏ گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‏شود.
تبصره 1ـ درخواست‏های سرمایه ‏گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران) می‏باشند، توسط کمیته‏ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای‏عالی مناطق آزاد (رییس کمیته)، سازمان سرمایه‏ گذاری و کمک‏های اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه‏ گذاری برای آنها صادر می‏شود.
تبصره 2ـ هرگونه تغییر درمشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه‏ گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص،با موافقت مرجع صادرکننده مجوز، صورت می‏گیرد.
تبصره 3ـ بهره‏ برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه‏ گذاری منوط به صدور مجوز بهره‏ برداری توسط سازمان می‏باشد.
 
ماده 7 ـ دارنده مجوز سرمایه‏ گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه‏ گذاری تعیین می‏شود، درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه‏ گذاری به منطقه وارد نماید.
 
ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‏گیرد:
1ـ سرمایه‏ های موضوع بند (الف) ماده (3) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه‏ گذاری نزد بانک‏ها (یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می‏گردد. با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد درتاریخ واریز طبق گواهی بانک (یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه‏ گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود.
2ـ سرمایه ‏های موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده(3) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه‏ گذاری براساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حساب‏های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعا به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه‏ گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود.
3ـ سرمایه‏ های موضوع بند (پ) ماده(3) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‏باشد. چگونگی زمان‏بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می‏گیرد.
4ـ سرمایه‏ های موضوع بند (ث) ماده (3) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه‏ گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود:
الف ــ با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه‏ گذاری در همان واحد، پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ــ با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، بااطلاع سازمان هر منطقه.
پ ــ با هدف سرمایه‏ گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده (6)این مقررات.
5 ـ هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی‏شود.
6 ـ چنانچه کالاهای سرمایه‏ ای موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده (3)این مقررات که متعلق به سرمایه‏ گذاران خارجی بوده و قبلا در سرزمین اصلی به کار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می‏شود و تابع ضوابط این تصویب‏نامه خواهد بود.
 
ماده 9 ـ سرمایه‏ گذار می‏تواند سرمایه‏ هایی را که به منطقه وارد می‏کند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه‏ نامه جانشین سرمایه‏ گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه‏ گذار به رسمیت شناخته می‏شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی‏شود.
 
ماده 10ـ سرمایه سرمایه‏ گذاران خارجی که طبق ماده) (6این مقررات به مناطق وارد می‏شود مورد حمایت این مقررات بوده واز مزایا و تسهیلات آن برخوردار می‏باشد.
تبصره ـ سرمایه سرمایه‏ گذاران خارجی که پذیرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) این مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‏گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می‏باشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایه‏ گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه‏ گذار خارجی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.
 
ماده 11 ـ کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه‏ گذاری در منطقه ایجاد می‏شوند مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورت‏های مالی خود را به سازمان ارسال نمایند. صورت‏های مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.
 
ماده 12 ـ خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‏های اقتصادی سرمایه‏ های خارجی و سرمایه ‏های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه‏ ها از مناطق مجاز است.
سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه‏ گذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کار انداختن سرمایه ثبت شده سرمایه‏ گذاران در موضوع مجوز سرمایه‏گذاری می‏باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأیید لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می‏نماید.
تبصره ـ سازمان هر منطقه باید در بررسی‏های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه‏ گذار از معافیت‏های مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست برای خروج را مورد توجه قرار دهد.
 
ماده 13 ـ پرداخت‏های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‏ های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک‏های فنی و مهندسی، علایم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه درچارچوب طرح‏های سرمایه‏ گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورت‏های مالی با اطلاع سازمان مجاز می‏باشد.
 
ماده 14 ـ سرمایه‏ گذاران می‏توانند سهام یا سهم‏الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‏ گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه‏گذار اول می‏شود.
 
ماده 15 ـ انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه‏ گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می باشد.
 
ماده 16 ـ موارد اختلاف بین سرمایه‏ گذار خارجی وطرف ایرانی براساس قراردادها و توافق‏های کتبی حل خواهد شد.
 
ماده 17 ـ در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت‏های خارجی باشد، اینگونه سرمایه‏ ها خصوصی تلقی خواهدشد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی‏باشد.
 

کلیدواژه‌ها:گروه : دپارتمان بازرگانی - تاریخ : 1395/06/29 - تعداد بازدید : 1992 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.