نمایندگی،اخذ،وکیل،تعرفه،نماینده،موسسه حقوقی بین المللی الله دادا،حسام الله داد

اخذ نمایندگی داخلی

 

منظور از نمایندگی تجاری چیست

مصادیق نمایندگی تجاری

شرایط اعطای نمایندگی

تفاوت شعب و نمایندگی 

 
___________________________________________________________________________________________________________________
 

منظور از نمایندگی تجاری چیست :

نمایندگی تجاری به رابطه‌ای اطلاق میگردد که قراردادی بوده و به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده می‌گیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی می‌شود.

مصادیق نمایندگی تجاری:

الف)نمایندگی حق العمل کارقانونگذار در باب هفتم و نهم قانون تجارت،مصادیقی از نمایندگان تجاری را، تحت عنوان«حق العمل کاری،کمیسیون،قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان‌ تجاری»،بیان گردیده.ماده 357 در تعریف حق العمل کار چنین آورده است: «حق العمل کار،کسی است که،به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر)،معاملاتی کرده و در مقابل،حق العملی دریافت می‌دارددر مادهء 358 نیز،آمده است: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثنا شده،مقررات راجع به وکالت در حق العمل‌ کاری نیز رعایت خواهد شد

نکته: مقنن برای روشن نمودن ماهیت قرارداد حق العمل کاری،آن را تابع مقررات عقد وکالت‌ قانون مدنی قرار داده است؛حال آنکه قالب عقد وکالت،نمی‌تواند ظرف مناسبی برای تحلیل‌ ماهیت حقوقی قرارداد حق العمل کاری عنوان گردد؛چه،از نظر ماهیت و روابط اطراف عقد،بین‌ حق العمل کاری و وکالت تفاوت اساسی وجود دارد؛و از یک‌سو،شأن نمایندگی و وکالت‌ ایجاب می‌کند که،به محض انعقاد عقد،شخصیت نماینده،به‌عنوان یک واسطه،زایل شود؛و حقوق و التزامات ناشی از عقد،مستقیما متوجه اصیل(موکل)گردد؛در حالی که در قرارداد حق العمل کاری،تفاوت اساسی در این است که حق العمل کار،به دلیل افشا نشدن نام آمر، شخصا در برابر ثالث پذیرای مسئولیت می‌گردد.از این‌روست که هیچ رابطه حقوقی‌ مستقیمی بین ثالث و آمر(اصیل)ایجاد نمیشود ؛و به همین اعتبار است که حق العمل کاری‌ را جزء نمایندگیهای تجاری با واسطه و غیرمستقیم می‌دانند.ب)نمایندگی قائم مقام تجاریماده 395 قانون تجارت،نمایندگی قائم مقام تجاری را چنین بیان می‌دارد: «قائم مقام تجاری،کسی است که رئیس تجارتخانه او را،برای انجام کلیه امور مربوط به‌ تجارتخانه یا یکی از شعب آن،نایب خود قرار داده،و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است؛سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود،یا عملاقائم مقام تجاری،یکی از مصادیق نمایندگی تجاری مستقیم است.در بحث از ماهیت حقوقی نمایندگی تجاری،گفتیم که ماهیت حقوقی این نوع نمایندگی- خواه در قالب مدیریت شرکتها باشد و خواه در قالب قائم مقام تجاری-بر مبنای‌ مقررات مربوط به عقد وکالت در قانون مدنی،تحلیل و برسی می‌شود؛زیرا مبنای‌ آن،اعطای نیابت از سوی صاحب تجارتخانه به قائم مقام تجاری است؛و وی در کلیه قراردادها و اعمال حقوقی،به نام و به حساب صاحب تجارتخانه معامله می‌کند؛و آثار اعمال حقوقی وی،مانند وکالت،مستقیما را اصیل(صاحب‌ تجارتخانه)درگیر مینماید؛بنابراین ،بین قائم مقامی تجاری و وکالت از نظر ماهوی تفاوت‌ چندانی به چشم نمیخورد ؛و می‌توان احکام وکالت را-جز در موارد مصّرح در قانون‌ تجارت(موادی همانند ماده 400)-به قائم مقام تجاری نیز تسری نمود.

 

شرایط اعطال نمایندگی:

شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.از این رو شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد.لذا ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که در صورت نیاز اقدام به ایجاد شعبه یا شعباتی نماید.

 

نمایندگی های تجاری به دو دسته تقسیم میشوند:

1ـ نمایندگی داخلی

2ـ نمایندگی خارجی

 

 همان طور که عنوان شد ،شعبه ی شرکت نیز همانند شرکت اصلی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و در روزنامه رسمی آگهی گردد تا بتواند به طور قانونی فعالیت های خود را آغاز کند.بدین منظور،متقاضی می بایست یک نسخه از صورتجلسه فرم انتقالی و اساسنامه و تقاضانامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه را جهت ارسال به اداره ثبت شهرستانی که شعبه در آن جا تاسیس می شود به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارسال نماید و پس از گذشت زمان مقرر جهت انجام سایر تشریفات به اداره ثبت شهرستان مربوطه مراجعه کند. بعد از پذیرش مدارک،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر اندیکاتور ثبت شرکت ها را صادر نموده  و مشخصات در دفتر تاسیس شعبه شرکت ثبت می شود و پیش نویس آگهی تاسیس شعبه، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می گردد تا در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج شود.

 

تفاوت شعب و نمایندگی :

شعب شاخه ای از یک شرکت است که در داخل کشور فعالیت دارد و می تواند فعالیت خود را با باصله کمی از مرکز اصلی گسترش دهد و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی می باشد ولی در نمایندگی الزاماً نیازی نسبت شعبه در کشور باشد و بر اساس قرارداد ، نمایندگی می تواند انجام بخشی از وظایف شرکت خارجی را در کشور خود بر عهده بگیرد و مسئولیت حقوقی نماینده کاملاً بر عهده خودش می باشد.

 


کلیدواژه‌ها:گروه : دپارتمان تجاری و غیر تجاری - تاریخ : 1395/06/29 - تعداد بازدید : 5029 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.