حق العملکاری در گمرک،ترخیص،گمرک،ترخیص کالا،وکیل گمرک،دعاوی گمرک،جردن،برج پم،پم،ترخیص،اتاق بازرگانی،تسهیلات،جردن،بلوار آفریقا،ونک،ظفر،02141781

وظایف حق العمل کار ترخیص کار بصورت اختصار به شرح ذیل می باشد:
- فرامین صاحب کالا را که به ترخیص کار گمرکی در جهت ترخیص کالا ارائه می نماید انجام دهد.
- در صورت درخواست صاحب کالا باید بتواند از کارت بازرگانی خود و ثبت سفارش کالا با نام و مشخصات خود بهره ببرد.
- ترخیص کار به عواید مالی صاحب کالا بی نظر است و در جهت منافع صاحب کالا با استفاده از قانون تلاش می کند.
-ترخیص کار یا حق العمل کار باید از طرف صاحب کالا امین و امانتدار باشد.
در قوانین تجارت بر خلاف حق العملکاری گمرک قوانین خاصی در نظر گرفته نشده است و همین که شخص اهلیت تجارت را داشته باشد می تواند این کار را انجام  دهد و نیاز به هیچ مجوز خاصی در این زمینه نیست، این امر در خصوص حق العمل کاری گمرکی مصداق ندارد و شخص باید دارای شرایط و الزامات خاص این کار باشد.
حق العمل کار گمرکی به صورت فردی و یا شرکتی به واسطه وکالت از صاحب کالا ترخیص کالای گمرکی را به انجام می رساند البته افراد غیر نمی توانند در سال بیش از ده بار به ترخیص کالای دیگران مبادرت کنند.
 
تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک مطابق با قوانین گمرکات کشور بصورت اختصار به شرح ذیل می باشد:
 
ماده 376- حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل کاران که منحصرأ کارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل کار را در گمرک انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 این آئین نامه خواهند بود.
 
ماده 377- هیچ شخصی بعنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک تحصیل نموده باشد.
پروانه حق العمل کاری در گمرک به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذکور در زیر باشند:
 
1.تابعیت ایران
2. سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.
3.نداشتن محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط.
4.حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .
5.کارمند دولت نباشد.
6.پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.
 
تبصره – اشخاصیکه در تاریخ تصویب این آئین نامه بیش از سه سال سابقه حق العمل کاری دارند از داشتن مدرک تحصیلی فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولی پس از یکسال تمدید کارت حق العمل کاری آنها موکول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.
 
ماده 378- حق العمل کاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانکی به شرح زیر اخذ میشود :
1.کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یکصد هزار ریال.
2.کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.
 
تبصره 1- وجوهی که به عنوان وجه الضمان اخذ میشود تا موقعی که حق العمل کار در گمرک به شغل خود ادامه می دهد باید در بانک به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عاید صاحب وجه میگردد.
 
تبصره 2- در صورتیکه میزان درآمد حق العمل کار در یک سال طبق دفتر مذکور در ماده 383 این آئین نامه از حد نصاب تجاوز نماید موظف است موقع تمدید پروانه تضمین خود را به تناسب کارکرد سالانه افزایش دهد.
 

کلیدواژه‌ها:گروه : دپارتمان بازرگانی - تاریخ : 1395/06/29 - تعداد بازدید : 4600 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.