قرارداد تجاری

درجهان تجارت،قرارداد برای بنا کردن شراکت وانجام معاملات تجاری مورد استفاده قرارمی گیرد.درحال حاضر ،انواع متنوعی ازقراردادهای تجاری وجود دارد که هریک برمبنای جزئیات توافق به عمل امده بین طرف های ذیربط و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص،تدوین می گردد.
درشکل گیری یک رابطه تجاری،طرفین یک معامله ی توافقی راجع نوع قرارداد تصمیم می گیرند.معمولا،نوع قرارداد مورد استفاده برای ایجاد تعهدات تجاری،با توجه به نوع کاروماهیت صنعت،تغییر می کند.
قرارداد،(به بیان ساده) یک توافق شفاف بین دو یا چند طرف است.یک یا چند طرف محصولات یا خدماتی را درازای دریافت وجه ازطرف یا طرف های دیگر،عرضه می کند.
نوع قرارداد،رابطه کلیدی بین طرف های تجاری را تعیین می کند وریسک ها، مخاطرات پروژه را مشخص می سازد.شناخت ماهیت وساختارانواع قرارداد های رایج درهرحرفه،انجام موفقیت آمیزیک معامله تجاری را تسهیل می کند.
انتخاب نوع قرارداد،سخت ترین گام دربنا کردن یک توافق تجاری باطرف دیگراست.این گام مخاطرات، ریسک های محتمل توافق به عمل آمده را مشخص می سازد.
 
رایج ترین قراردادهای در این دپارتمان به اختصار به شرح ذیل می باشد:
 
قرارداد قیمت ثابت - قیمت مقطوع 
قرارداد قیمت واحد - فهرست بها
قرارداد اضافه بر بهای تمام شده 
قرارداد انگیزه تشویقی 
قرارداد حق الزحمه‌ای 
قرارداد درصد هزینه ساخت و ساز
قرارداد مهندسی و تدارک تجهیزات و کالا 
قرارداد تدارک (تجهیزات و کالا) 

کلیدواژه‌ها:گروه : دپارتمان تجاری و غیر تجاری - تاریخ : 1395/06/29 - تعداد بازدید : 3762 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.