تسهیلات بانکی،وام،مشارکت مدنی،مضاربه،سبف،مسکن،وام مسکن،سپرده گذاری،جعاله،خریدوام،فروش مصوبه،واگذاری مصوبات بانکی،یرفت مصوبه،مصوبه آماده،سرمایه گذاری،سلف خری، اجاره به شرط تملیک،سودهای بانکی،مصوب سازی،شرکتهای مصوب سازی،وام های تنفس دار،تسهیلات دولتی،بانک،بانک مرکزی،موسسات مالی،وکیل،موسسه حقوقی،دادگاه،وزارت دادگتستری،قوه قضائئیه،وزارت،گروه وکلا،وکلا،کانون،حمایت،دادگاه،دپارتمان حقوقی،حقوق،حقوقی،شورا،مجلس،نهاد،ادارات،اداره،ارگان،مراجع،تجدید نظر،شعبه،رسمی،رسمیت،خانواده،کودکان،کودک،مجازات،جزا،بین الملل،اقامت،مهاجرت،موسسات حقوقی،موسسه حقوقی بین امللی پردیس الله داد،پردیس،گروه قضایی،گروه حقوقی،سود،ضرر،مشارکتی،مدنی،مضاربه،سلف،قرض الحسنه،فروش اقساطی،جعاله،مسکن،اجاره به شرط تملیک،کشاورزی،طرح توجیهی،کالا

تسهیلات بانکی 

تسهیلات مشارکتی (با بازدهی متغیر)

تسهیلات مشارکت مدنی

انواع مشارکت مدنی

تسهیلات کشاورزی

تسهیلات مضاربه

تسهیلات قرض الحسنه و سپرده گذاری

تسهیلات سلف

تسهیلات فروش اقساطی

تسهیلات اجاره به شرط تملیک

تسهیلات جعاله

تسهیلات مسکن

تسهیلات خرید کالاهای بادوام

تسهیلات سرمایه گذاری مستقیم

مصوبات بانکی

_______________________________________________________________________________________________________________________

تسهیلات مشارکتی (با بازدهی متغیر)          

در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مشارکتی از جمله مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف می پردازیم.

 

تسهیلات مشارکت مدنی

تعریف:

در آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی بانک و مشتری حقیقی یا حقوقی بر طبق قرارداد و به صورت مشاع و به منظور انتفاع طرفین .

هدف:

​مشارکت مدنی قابل پرداخت در بخشهای تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن ) بازرگانی (‌داخلی ،‌صادرات و واردات ) و خدماتی می باشد . ( به منظور گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی )

ویژگی ها

از عقود جایز می باشد .
در مشارکت مدنی هر نوع هزینه ای با توافق طرفین قابل قبول بوده و می تواند در قرارداد قید شود .
فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و احداث مسکن و ساختمان و همچنین طرحهای جدید خدماتی در زمان خاتمه قرارداد امکان پذیر است .
سرمایه مشارکت مدنی ، ‌متشکل از نقدی و غیر نقدی است و می تواند به دفعات پرداخت گردد .
مشارکت مدنی به قصد انتفاع صورت می گیرد .
مشارکت مدنی در تامین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد .

موارد دریافت

مشارکت مدنی در بخشهای تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن ) ، بازرگانی ( داخلی صادرات و واردات ) و خدماتی کاربرد دارد .

ضوابط

موضوع مشارکت و نحوه تسویه باید در قراردادهای منعقده کاملا مشخص باشد .
بانک موظف است اطمینان حاصل نماید که اصل سهم الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی ، در طول مدت قرارداد ، قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه است .
در مواردی که موضوع آنها کالای لوکس و تجملی و غیر ضروری است ، مجاز نمی باشد .
بانک زمانی مجاز به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی خواهد بود که سهم سود بانک از سود پیش بینی شده ناشی از معاملات مشارکت مدنی یا سرمایه گذاری مربوط ، از سود مورد انتظار که طبق حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برآورد میگردد ، کمتر نباشد .
سهم الشرکه بانک در پایان دوره مشارکت به قیمت روز ارزیابی و ملاک تسویه قرار خواهد گرفت .

حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه هرشرکت مدنی تعیین می شود.

کارمزد ها

تهیه گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی ١٢٥٠٠٠ ریال و اشخاص حقوقی ٢٥٠٠٠٠ ریال می باشد .کارمزد تهیه گزارش کارشناسی ، ارزیابی ماشین آلات ، ساختمان و سایر کارمزدهای متعلقه طبق آخرین دستور العملهای بانک .اموال و وثائق تسهیلات اعطائی مطابق با بخشنامه های جاری بانک بیمه می گردد .٥/٠ در هزار تسهیلات و تعهدات ( ٥/. در هزار به هنگام پذیلرش و الباقی در زمان انعقاد قرارداد )

وثایق

​در صورتیکه پشتوانه تسهیلات اعطائی سفته باشد ، می بایستی به میزان ١٠٠% تعهدات مالی مشتری (‌سهم الشرکه بانک + حداقل سود مورد انتظار بانک ) سفته اخذ شود و در صورتیکه پشتوانه تسهیلات اعطائی وثیقه ملکی باشد ،‌به میزان اصل سهم الشرکه بانک به انضمام سود متعلقه بایستی در رهن بانک قرار گیرد. که متناسب با ریسک اعتباری مشتری و به تشخیص بانک تعیین می گردد .

 

انواع مشارکت های مدنی:

مشارکت مدنی تولیدی

مشارکت مدنی با بازپرداخت تدریجی

مشارکت مدنی بازسازی ملک

مشارکت مدنی احداث بنا

مشارکت مدنی صادرات

مشارکت مدنی واردات

و غیره

مدارک مورد نیاز:

برگ درخواست تسهیلات مشارکت مدنی ( با توجه به موضوع مشارکت ) که در آن مشخصات، نوع کار، میزان سرمایه لازم برای مشارکت، سهم سرمایه متقاضی و بانک و در صورتیکه سهم سرمایه شریک غیرنقدی باشد مشخصات و ارزش فعلی و ثبتی آن اموال، مدت مشارکت، نحوه تصفیه مشارکت، وثائق و تضمینات قید شده باشد.

مدارک و مجوزهای لازم در مواردیکه مشارکت مدنی برای اجرای طرحها و یا امور تولیدی و خدماتی و ساختمانی باشد.

مجوزهای لازم در صورتیکه موضوع مشارکت مربوط به صادرات یا واردات کالا باشد.

صورت برآورد هزینه های قابل قبول در مشارکت( شامل قیمت تهیه و خرید اموال و سایر هزینه های قابل قبول طبق دستورالعمل اجرایی) در صورت لزوم مستند به پیش فاکتور های ذیربط و یا نظر کارشناس یا ارزیاب مورد قبول بانک.

پیش فاکتور مربوط به خرید کالا در صورتی که مشارکت در امور بازرگانی و یا واردات باشد.فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه) در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی.

فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبر محل کار متقاضی در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی.

فتوکپی کارت بازرگانی معتبر (برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به امور تجارت خارجی می پردازند).

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در خصوص شخص حقوقی، فتوکپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.

فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها.

فتوکپی شرکت نامه (در خصوص شرکت غیر سهامی عام).

روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها.

روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.

روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت .

لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.

گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته برای درخواستهای بیش از ده میلیارد ریال.
تسهیلات کشاورزی

تسهیلات اعطایی مساقات

تعریف :  

مساقات معامله ای است بین صاحبان درختان مثمر (درختانی که از برگ یا گل آن استفاده نمایند و میوه مال صاحب آن و یا دراختیار وی باشد ) و عاملی که تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را برعهده می گیرد.

مدارک مورد نیاز :
-
اصل تقاضای مشتری (نمونه 4100) که تکمیل و به امضای درخواست کننده رسیده و توسط شعبه تایید شده باشد
- نوع و ارزش وثیقه بمنظور حسن اجرای تعهدات و جبران خسارت احتمالی وارد بر اصل سرمایه
- مشخصات کامل باغ، درختان مثمر مورد مساقات و نوع تصرف بانک ملی ایران
- مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

شرایط و مقررات عمومی :
1-
واحدها به هیج وجه مجاز به انجام مساقات بدون اطلاع و تایید اداره مرکزی نمی باشد.
2-
واحدها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب ، کود ، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.
3-
واحدها می توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره ، مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
4-
حداکثر مدت مساقات یکسال می باشد مگر در صورتیکه مدت یکسال کافی برای رشد ثمره نباشد.

 

تسهیلات مضاربه

عقدی است که به موجب آن بانک (مالک ) عهده دار پرداخت سرمایه نقدی مشخص به متقاضی (عامل) می گردد با این شرط که عامل با سرمایه در اختیار به فعالیت های تجاری پرداخته و سود حاصله طبق شرایط مندرج در قرارداد به صورت مشخص بین طرفین تقسیم گردد.

نکته قابل ذکر این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانک ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قراردادمضاربه با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویهکامل موضوع قرارداد است.

شرایط اعطای تسهیلات مضاربه:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که در بخش بازرگانی و خدمات فعالیت نماید و شرایط اعطای تسهیلات را فراهم نموده و مدارک مورد نیاز را ارائه نماید و نزد بانک دارای سابقه حساب بوده و برای بانک شناخته شده باشد می تواند از تسهیلات مضاربه استفاده نماید.

الف- مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:

درخواست متقاضی

پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر

اصل و تصویر شناسنامه

کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب

مجوزهای لازم در مواردیکه موضوع مضاربه، صادرات کالا باشد

پیش فاکتور مربوط به خرید کالای مضاربه (اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی ، صادرات)

ب- مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:

درخواست متقاضی

تصویر شناسنامه مدیران شرکت

مجوزهای صنفی معتبر

مجوزهای لازم در مواردیکه موضوع مضاربه، صادرات کالا باشد

پیش فاکتور مربوط به خرید کالای مضاربه (اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی ، صادرات)

اساسنامه

اظهار نامه مالیاتی

اظهارنامه ثبت شرکت

آگهی تاسیس

لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک

آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی

صورت های مالی حسابرسی شدهسه دوره آخر

ج- و سایر مدارک و مستندات و مجوزهایی که براساس مرجع تصویبکننده اعتبار ضروری باشد.
 

مراحل انجام کار:

دریافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه

بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبارحسب اختیارات تفویضی از طرف مراجع ذی صلاح بانک

انعقاد قرارداد مضاربه

اعطای تسهیلات

 

تسهیلات قرض الحسنه و سپرده گذاری

تعریف :
قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی( به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می نماید.

در نظام بانکداری کشور اعطای قرض الحسنه به این نهادها مجاز می باشد:

شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار

کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید

رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی

هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه

هزینه درمان و بیماری

هزینه تعمیر و تامین مسکن

کمک هزینه تحصیلی

کمک هزینه برای ایجاد مسکن روستایی ها

رفع نیازهای ضروری


مدارک مورد نیاز :
-
برگ درخواست قرض الحسنه نمونه 3800 و 3801 حسب مورد برای اشخاص حقیقی وحقوقی.
-
فتوکپی مدارک مربوط به مورد مصرف تسهیلات درخواستی متقاضی افراد متفرقه و یا اصل معرفی نامه سازمان یا شرکت کارکنان متبوع دولت یا شرکتها
- گواهی اشتغال با تعیین میزان حقوق متقاضی درصورتیکه متقاضی از کارکنان دولت یا شرکتها باشد.
-
تائیدیه اخذ شده از بانک کشاورزی در مورد عدم استفاده متقاضی از تسهیلات قرض الحسنه آن بانک ( درصورتیکه متقاضی کشاورز باشد)
-
شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری که توسط متقاضی و ضامن وی امضاء وامضاء آنها در دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
-
فتوکپی صفحه اول شناسنامه متقاضی.
-
سایر مدارکی که بنظر مرجع تصویب کننده تسهیلات و یا شعبه اخذ آن ضروری است. درصورتیکه متقاضی تسهیلات قرض الحسنه ایجاد کار و افزایش تولید باشد.
-
پیش فاکتور اموال مربوطه که مستقیما بنام متقاضی صادر شده باشد.
-
فتوکپی مدارک مربوط به مورد مصرف قرض الحسنه درخواستی.
-
مدارک ومجوزهای لازم در مواردیکه قرض الحسنه مورد درخواست برای اجرای طرحهای صنعتی، تولیدی وخدماتی صورت پذیرد.
-
اطلاعات مربوط به قیمت و فروشنده اموال مورد معامله.
-
فتوکپی ( تطبیق شده با اصل) سند مالکیت، وثایق وتضمینات متقاضی .
-
بیمه نامه اموال موضوع معامله و یا وثایق و تضمینات که به نام و بنفع بانک صادر شده متناسب با مدت معامله و یا قرارداد رهنی.
-
سایر مدارک و مستندات قید شده جهت تشکیل پرونده عمومی اشخاص حقیقی وحقوقی

مدارک و مستنداتی که می بایست توسط بانک تهیه گردد:
-
اخذ اطلاعات لازم درخصوص متقاضی و ضامن او.
-
صورتمجلس ارزیابی وثایق و تضمینات ( چنانچه اموال منقول و یا غیرمنقول باشد(
-
مصوبه اعطای تسهیلات.
-
قرارداد منعقده قرض الحسنه اعطایی.
-
شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز متقاضی و تاریخ افتتاح آن.        
-
یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری وانتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز وتصفیه آن.        
-
سایر مدارک ومجوزهایی که به نظر مرجع تصویب کننده تسهیلات اعطایی و یا اداره امورشعب و شعبه اخذ ونگهداری آنها ضروری باشد.

شرایط و مقررات عمومی :
-
شرکتهای تعاونی( غیربازرگانی و معدنی) به منظور ایجاد کار، کارگاهها و واحدهای تولیدی به منظور کمک به امر افزایش تولید،‌اشخاص حقیقی در جهت رفع احتیاجات ضروری( هزینه های تهیه جهیزیه وازدواج، درمان بیماری، تعمیرات و تامین مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها وتکمیل ساختمانهای ارزان قیمت) مجاز به استفاده از این تسهیلات می باشند.
-
اعطاء ‌قرض الحسنه به کارکنان شاغل بانکها( رسمی – قراردادی) ممنوع است همکاران بازنشسته می توانند همانند سایرین از تسهیلات قرض الحسنه استفاده نمایند.
-
دارندگان حسابهای سپرده قرض الحسنه در استفاده از قرض الحسنه اعطایی از اولویت برخوردار هستند

 


تسهیلات سلف

تسهیلات اعطایی سلف

تعریف
معامله سلف عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین، براساس یکی از روشهایی که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکارگرفته می شود (‌اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد(

مدارک مورد نیاز :
-
برگ درخواست استفاده از تسهیلات سلف ( نمونه 3700 و 3701 حسب مورد برای اشخاص حقیقی وحقوقی(
-
مدارک ومجوزهای لازم برای پیش خرید محصولات واحدهای صنعتی ، معدنی و یا کشاورزی( مبنی بر اینکه متقاضی دارای واحد تولیدی و یا کشاورزی دایر بوده و از امکانات لازم برای تولید محصول مورد معامله برخوردار است(
-
اطلاعات لازم در مورد کمیت و کیفیت محصول واحد تولیدی و یا کشاورزی متقاضی و اینکه محصول دارای کیفیت مناسب ومطلوب بوده، سریع الفساد نبوده وفروش آن نیز انحصاری نباشد.
-
مدارک واطلاعات لازم در مورد واحد تولیدی متقاضی( مبنی بر اینکه توان وامکانات تولید کالای مورد معامله را داشته و نیاز مالی آن برای تولید همان محصول مورد معامله باشد(
-
تائیدیه اخذ شده از بانک کشاورزی محل درخصوص اینکه متقاضی از بابت تسهیلات مورد درخواست به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد.
-
فتوکپی اسناد مالکیت وثایق و تضمینات ( تطبیق شده با اصل(
-
بیمه نامه وثایق و تضمینات به نام و به نفع بانک
- سایر مدارک و مجوزهایی که بنظر مراجع تصویب کننده تسهیلات اعطایی اخذ ونگهداری آنها ضروری است.
-
مدارک و مستندات قید شده جهت تشکیل پرونده عمومی برای اشخاص حقیقی وحقوقی مدارک ومستنداتی که می بایست توسط بانک تهیه گردد
- اطلاعات مربوط به قیمت عمده فروشی نقدی کالای مورد معامله
- آخرین صورتمجلس ارزیابی وثایق وتضمینات
- مصوبه انجام معامله سلف
- قرارداد منعقده معامله سلف
- یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز وتصفیه آن 


شرایط و مقررات عمومی :
-
پیش فروش کننده کالا، واحد تولیدی در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی باشد.
-
متقاضی راساً تولید کننده کالای مورد معامله سلف باشد.
-
متقاضی وسایل و امکانات تولید کالای مورد معامله و کلیه مدارک لازم برای انجام عملیات را داشته باشد.
-
متقاضی کلیه مدارک لازم برای انجام عملیات موضوع معامله سلف را ارائه نماید.
-
کالای موردمعامله باید با توجه به روشهای متداول تولید و سوابق امر از کیفیت مناسب ومطلوب برخوردار باشد.
-
کالای مورد معامله باید درزمان تحویل سهل البیع بوده و فاسد شدنی نباشد.
-
مدت زمان تحویل کل محصولات مورد معامله به بانک ازتاریخ انجام معامله یکدوره تولید حداکثر 6 ماه و در امورکشاورزی تا یکسال میباشد.
-
قرارداد معاملات سلف قابل تمدید نمی باشد

 

تسهیلات فروش اقساطی

تعریف :  

فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی، یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

مدارک مورد نیاز :
-
برگ درخواست استفاده از تسهیلات فروش اقساطی( نمونه 3200 و 3201 ) حسب مورد برای اشخاص حقیقی وحقوقی.
-
پیش فاکتور که مستقیماً بنام متقاضی یا بانک صادر شده باشد.
-
مدارک ومجوزهای لازم در مواردیکه فروش اقساطی برای اجرای طرحهای صنعتی،‌تولیدی وخدماتی صورت پذیرد.
-
اطلاعات مربوط به قیمت و فروشنده اموال مورد معامله.
-
فتوکپی ( تطبیق شده با اصل) سند مالکیت وثایق وتضمینات متقاضی.
-
تائیدیه اخذ شده از بانک کشاورزی محل دایر برآنکه متقاضی از بابت تسهیلات درخواستی به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد.
-
بیمه نامه اموال موضوع معامله فروش اقساطی و یا وثایق و تضمینات که به نفع و بنام بانک صادر شده باشد( متناسب با مدت معامله یا قرارداد رهنی)
-
سایر مدارکی که به نظر مرجع تصویب کننده یا شعبه اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد.
-
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده عمومی برای اشخاص حقیقی وحقوقی مدارک ومستنداتی که توسط بانک ملی می بایست تهیه گردد:
-
آخرین صورتمجلس ارزیابی وثایق و تضمینات متقاضی
- مصوبه اعطای تسهیلات
- قرارداد منعقده معامله فروش اقساطی
- یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری وانتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز وتصفیه آن

شرایط و مقررات عمومی :
1-
شعب می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی این واحدها را خریداری و بصورت اقساطی به آنان به فروش برسانند حیوانات زنده غیرمولد نظیر گاوپرواری( گوشتی) گوسفند پرواری( گوشتی) و مرغ گوشتی در قالب فروش اقساطی این بخش قرار دارند.
2-
واحدها می توانند وسایل تولید، ماشین آلات وتاسیسات مانند حیوانات زنده مولد نظیر گاو شیرده، گوسفند گوشتی ، مرغ تخم گذار و زنبورعسل که ازجمله وسایل تولید محسوب شده و یا ماشین آلات و تأسیسات جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات بنا به درخواست کتبی مشتری و تعهد آنها مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اموال،‌خریداری و بصورت اقساطی به آنها به فروش برسانند.
3-
مسئولیت انتخاب، تحویل،‌حمل ونقل و نصب اموال موضوع معاملات فروش اقساطی بعهده متقاضی است.
4-
اموال و یا وثایق مربوط به فروش اقساطی می بایست همه ساله درطول مدت قرارداد حداقل به میزان مطالبات به هزینه مشتری و به نفع بانک بیمه شوند


تسهیلات اجاره به شرط تملیک:

​اجاره به شــرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شــرط شود مسـتاجر در پایان مدت اجاره    در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد. به عبارت دیگرخرید و واگذاری اموال منقول و غیر منقول به درخواست کتبی مشـــتری توسط بانک ( به عنوان موجر ) به مدت معین برای اجاره ، مشروط بر اینکه در صورت پرداخت کامل مال الاجاره در پایان مدت قرارداد اجاره ، مشتری (‌مستاجر ) مالک اموال مورد اجاره گردد

 

هدف

​گسترش بخش مسکن و امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و اعطای تسهیلات بانکی جـــهت خرید دفتر کار یا مـــطب برای پزشـــکان ، دندانپزشـــکان ، مهندسین عضو ســازمان نظام مهندســـی ساختمان ، ‌وکلای دادگـــستری ، سردفتران اسناد رسمی ، شرکتهای مشاوره ای و پیمانکاری ، خرید ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی ، خرید خودروهای سبک و سنگین .

شرایط متقاضی : 
1ـ  خرید مطب برای پزشکان 
2ـ  خرید دفاتر وکالت 
3ـ خرید محل برای دفاتر اسناد رسمی 
4ـ  خرید محل برای مراکز آموزشی ( مدارس غیر انتفاعی ). 
5ـ  خرید محل برای واحدهای تولیدی 
6- خرید محل کار برای کسبه وصنوف

واحدها می توانند به منظور تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ،صنعتی ومعدنی به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنمایند مورد اجاره می تواند اموال منقول وغیر منقول باشد.

 

شرایط اعطای تسهیلات  

پس از دریافت تقاضای مشتری ، برگ درخواست استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک حسب مورد برای اشخاص حقیقی یا حقوقی در اختیار متقاضی قرار داده می شود تا برگ مذکور را در دو نسخه با کمال دقت تکمیل و پس از امضاء همراه مدارک مورد لزوم به بانک تسلیم نماید. امضای متقاضی در ذیل برگ درخواست بایستی مطابق نمونه امضای مسلم الصدور وی بوده و به گواهی شعبه برسد. 
پس از بررسی و حصول اطمینان از اینکه به تمام سئوالات مندرج در برگ درخواست بطور کامل پاسخ داده شده است ، نسبت به کسب اطلاعات حسب مورد از طریق اداره اطلاعات اعتباری و یا مامورین اداره امور شعب متبوع یا شعبه اقدام گردد . 
واحدها بعد از کسب و جمع آوری مدارک و اطلاعات مورد نیاز ، با ملحوظ نمودن نکات ذیل باید نسبت به بررسی تقاضای مشتری اقدام نمایند : 
الف ـ تقاضای اجاره بشرط تملیک اموال منقول و غیر منقول منحصراً جهت تسهیل در امور تولیدی و خدماتی بوده و چنانچه تقاضا برای واحد مسکونی ارزان قیمت ارائه شود یا این واحد احداث شده یا در دست احداث باشد و همچنین اعطای تسهیلات در این مورد با اجازه اداره مرکزی انجام گردد . 
ب ـ نوع و مشخصات کامل اموال مورد درخواست بطور دقیق تعیین واعلام شده باشد . 
ج – متقاضی باید بهای خرید و شرایط آن و نام فروشنده اموال را تعیین ودرصورتیکه اموال مورد خریداری باید از خارج کشوروارد شود ، شرایط و مجوزهای لازم برای ورود اموال و مشخصات کارخانه سازنده و یا فروشنده ، پیش فاکتور( افر) فروشنده اموال ، وسیله حمل ، هزینه های حقوق گمرکی و نصب و خدمات پس از فروش را نیز تعیین و اعلام نموده باشد . 

دـ برای تعیین بهاء مال مورد اجاره موارد ذیل باید ملحوظ گردد : 
1- بهای خرید براساس قیمت رسمی ویا عرف بازار ، مورد قبول واحد پرداخت کننده تسهیلات باشد. 
2-هزینه های نصب و راه اندازی و سایر هزینه های عمده به منظور بهره برداری از مال مورد اجاره مشخص و اعلام شود . 
3- هزینه های خدمات بعد از فروش بطور مشخص و کامل تعیین گردد . 
هـ ـ درصورتیکه خرید و استفاده اموال‌موردتقاضا مستلزم اخذ مجوزهای خاص و یا پروانه بهره برداری باشد اقدامات لازم از طرف متقاضی به عمل آمده و مدارک مورد نیاز مربوط ضمیمه تقاضا باشد. 
و – چنانچه مال مورد اجاره بشرط تملیک، ماشین آلات و تاسیسات باشد متقاضی مسئولیت کلیه امور اجرائی مربوط به انتخاب ، تحویل ، نصب و راه اندازی را شخصاً و بدون هیچگونه مسئولیت و تعهدی برای بانک به عهده گرفته باشد . 
زـ از مال مورد اجاره بشرط تملیک( عین مستاجره) خود متقاضی راساً قصد استفاده داشته و به منظور واگذاری و یا اجاره به غیر تقاضا ننموده باشد . 
ح ـ مدت اجاره اموال مورد تقاضا تعیین و متناسب با طول عمر مفید مورد اجاره بشرط تملیک باشد و شعبه اطمینان حاصل نماید در طول مدت قرارداد وجوه بانک و سود ناشی از عمل اجاره بشرط تملیک قابل برگشت خواهد بود و همچنین مال الاجاره مربوط با قدرت مالی و پرداخت متقاضی متناسب باشد . 
ط ـ درصورتیکه اموال مورد تقاضا ماشین آلات باشد از نظر نگهداری و تامین و تهیه قطعات یدکی پیش بینی های لازم و احتیاطی به‌عمل آمده باشد ، به نحوی که بر اثر عدم دسترسی به لوازم یدکی ،
بهره برداری از ماشین آلات مورد اجاره بشرط تملیک دچار مخاطره و اشکال نگردد و یا اصولاً‌بهره برداری از آن متوقف نشود . 
ی- پرداخت حداقل بیست درصد بهای‌اموال‌مورد اجاره بشرط تملیک را به عنوان‌قسمتی ازمال الاجاره تقبل نموده و قبل از هرگونه اقدام برای خرید اموال به منظور تحویل به مستاجر و تنظیم قرارداد ، این مبلغ را به شعبه پرداخت نماید . 
ک – اجاره اموال مورد تقاضا‌به‌مبلغ تعیین شده در قرارداد اجاره بشرط تملیک را به محض اعلام شعبه تعهد نموده باشد . 
ل – واحدها می‌توانند‌عنداللزوم به منظورحسن اجرای قرارداد اجاره بشرط تملیک از مستاجر تامین کافی اخذ نمایند . 
پس از بررسیهای لازم در صورتی که درخواست متقاضی مورد تایید و تصویب قرار گیرد بااستفاده از طرح قرارداد مربوطه عقد اجاره بشرط تملیک منعقد می گردد . موارد ذیل درقرارداد اجاره بشرط تملیک‌ملحوظ‌می شود : 
- واحدها مکلفند در قرارداداجاره بشرط تملیک قید نمایند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین ، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد . 
- واحدها باید موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداداجاره بشرط تملیک ذکر نمایند . 
- واحدها بایددرقراردادشرط‌نمایند که‌در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره ، در صورتیکه‌کلیه تعهدات مستاجرطبق قرارداد انجام‌شده‌باشد‌عین‌مستاجره درملکیت مستاجر در خواهد آمد . 
- شرایط انتقال عین مستاجره قبل از پایان مدت اجاره نیز باید در قرارداد ذکر شود . 
- مکلف نمودن مستاجر به حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح اموال مورد اجاره . 
- شرط‌عدم واگذاری‌عین‌یامنافع‌عین‌مستاجره‌به‌اشخاص دیگر از طریق اجاره و یا تحت هر عنوان دیگر . 
- مستاجر حق تغییر محل ، تغییر شکل و یا هر نوع تغییر دیگری در عین مستاجره را بدون موافقت بانک ندارد . 
- پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض متعلقه به عین مستاجره ، بدون حق مطالبه از موجر( بانک) ، بر عهده مستاجر خواهد بود. 
- شروط ضمان و امانت داری اموال مورد اجاره و همچنین شرط حق اختیار فسخ برای بانک در قرارداد ملحوظ گردد . 
- شرط مباشرت یعنی مستاجر راساً در استیفاء منابع از عین مستاجره مگردر موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک باید در قرارداد قید شود . 

مدت باز پرداخت:

​مدت بازپرداخت تسهیلات اعطائی نباید بیشتر از عمر مفید اموال موضوع اجاره باشد و طبق ضوابط جاری مدت باز پرداخت تسهیلات اعطائی حداکثر 10 سال می باشد که قابل تقلیل خواهد بود
 

 

تسهیلات جعاله

تسهیلات اعطایی جعاله

تعریف:  
جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.

مدارک مورد نیاز:
1-
برگ درخواست استفاده از تسهیلات جعاله که در آن نوع کار ، مورد مصرف تسهیلات درخواستی ، مدت انجام کار ، نحوه و مدت بازپرداخت وثایق و تضمینات قید شده باشد.
2-
مدارک ومجوزهای لازم بمنظور احرازمواردمصرف تسهیلات جعاله
3- مدارک ومجوزهای لازم در مواقعی که تسهیلات جعاله برای اجرای طرحهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی انجام پذیرد.
4-
اطلاعات مربوط به مشخصات کارخانه سازنده و یا فروشنده اموال مورد معامله ، وسیله حمل ، حقوق گمرکی و هزینه نصب و سایر هزینه های قابل قبول.
5-
مجوزهای مربوطه در صورتیکه اموال مورد معامله وارداتی باشد.
6-
مدارک و اطلاعات مربوط به پیمانکار ( در صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوی)
7-
پیش فاکتور مربوط به خرید اموال موضوع معامله جعاله
8- فتوکپی ( تطبیق شده با اصل ) سند مالکیت وثایق و تضمینات
9- بیمه اموال موضوع ناشی ازقراردادجعاله به نفع بانک درصورت لزوم 10
- فاکتور خرید اموال موضوع معامله جعاله
11- بیمه نامه وثایق و تضمینات که به نفع و بنام بانک صادر شده باشد.
12-
صورت هزینه های مربوط به انجام جعاله
13- سایر مدارک و مستنداتی که به نظر مرجع تصویب کننده یا شعبه اخذ آن ضروری است.
14-
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مدارک و مستنداتی که توسط بانک ملی می بایست تهیه گردد:
1-
آخرین صورتمجلس ارزیابی وثایق و تضمینات
2- مصوبه انجام معامله جعاله
3- قرارداد منعقده جعاله
4- یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز و تصفیه

شرایط و مقررات عمومی:
1-
واحدها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عندالاقتضاء بعنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.
2-
درصورتیکه اعطای تسهیلات از طریق جعاله برای اجرای طرحهای تولیدی یا خدماتی صورت گیرد طرح مورد قرارداد می بایست از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
3-
در مواردی که بانک جاعل باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذاری نماید.
4-
تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل یا عامل باشد.
5-
دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله بعنوان پیش دریافت و یا پیش پرداخت توسط واحدها مجاز می باشد . حداقل و یا حداکثر «پیش دریافت» و «پیش پرداخت» توسط اداره مرکزی تعیین می گردد.
6-
به مشتریانی که تمام بدهی خود را قبل از سررسید پرداخت می نمایند می توان به نسبت مدت باقیمانده تا سررسید تخفیف سود اعطا نمود حداقل و حداکثر میزان سود توسط اداره مرکزی تعیین می شود.


تسهیلات مسکن

تعریف
به منظور اعطای تسهیلات اعتباری به خانواده های فاقد مسکن، شعب می توانند فقط در حوزه معاملاتی خود با رعایت مفاد این مبحث ودرچارچوب ضوابطی که در هر مقطع زمانی بوسیله اداره مرکزی تعیین و ابلاغ می شود به متقاضیانی که قصد احداث ساختمان در زمین ملکی یا واگذاری سازمان زمین شهری یا سازمان اوقاف یا سایر مراجع ذیصلاح را داشته باشند وهمچنین به کسانی که بخواهند واحد مسکونی خود را تکمیل و یا تجدیدبنا نمایند تسهیلات اعتباری در مراحل ساخت و واگذاری در قالب معاملات مشارکت مدنی ساختمانی و فروش اقساطی با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه پرداخت نمایند

مدارک مورد نیاز:
-
برگ درخواست تسهیلات مورد درخواست در مراحل ساخت و واگذاری طبق نمونه 3102
- فتوکپی پروانه ساخت یا گواهی عدم خلاف ساختمانی معتبر
- صورت برآورد هزینه های قابل قبول در معامله( شامل قیمت زمین،‌تهیه مصالح و هزینه های قابل قبول مثل امتیاز آب و برق طبق نظر ارزیاب مورد قبول بانک
- معرفی نامه آزادگان و جانبازان و خانواده محترم شهدا و مفقود الاثرها و اسراء از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیادهای جانبازان و آزادگان درصورتیکه متقاضی از افراد مذکور باشد.
-
معرفی نامه سازمان متبوع در صورتیکه متقاضی از کارکنان دولت یا کارگران سایر مراجع باشد.
-
گواهی حقوق و درآمد یا مقرری و عایدی متقاضی
- ارائه موافقت نامه وتائید یه کتبی سازمان زمین شهری درخصوص زمینهای واگذاری آن سازمان
- فتوکپی سند مالکیت ملک متقاضی یا قرارداد واگذاری زمین
- بیمه نامه وثایق و یا اموال که به نام و به نفع بانک صادرشده باشد.
-
فاکتورها و صورت هزینه های انجام شده جهت تحقق معامله
- اصل برگ امضاء‌مسلم الصدور متقاضی درصورتیکه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود
- فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و یک قطعه آخرین عکس متقاضی
- سایر مدارک و مجوزهایی که به اقتضاء‌نوع معامله بنظر مراجع تصویب کننده و پرداخت کننده تسهیلات اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد

مدارک و مستنداتی که توسط بانک می بایست تهیه شود:
-
آخرین صورتمجلس ارزیابی وثایق وتضمینات درصورتیکه مورد معامله قابل ترهین نباشد
- آخرین صورتمجلس ارزیابی هزینه های انجام شده و یا آورده غیرنقدی متقاضی
- مصوبه انجام معامله در مراحل ساخت و واگذاری ( مشارکت مدنی و فروش اقساطی)
-
قرارداد منعقده مشارکت مدنی و فروش اقساطی ( در مرحله واگذاری سهم الشرکه بانک)
-
یک نسحه از کلیه اسناد حسابداری وانتظامی وتعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز وتصفیه آن
- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی حسب مورد از طریق شعبه مربوطه
- صورتمجلس ارزیابی مراحل مختلف پیشرفت انجام امور ساختمانی متناسب با پرداخت سهم الشرکه بانک
-شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز وتاریخ افتتاح آن

شرایط و مقررات عمومی:
-
درمواردی که تسهیلات اعتباری موضوع مورد بحث بمنظور احداث بنای جدید پرداخت می گردد متقاضی و افراد تحت تکفل وی( همسر و فرزندان تحت تکفل وی باید فاقد واحد مسکونی بوده و درصورتیکه اعطای تسهیلات جهت توسعه، تکمیل و یا تجدیدبنای ساختمان مسکونی باشد درخواست کننده و افراد تحت تکفل وی نباید واحد مسکونی دیگری بجز ملکی که قصد توسعه، تکمیل یا تجدیدبنای آنرا دارند داشته باشند.
-
چنانچه متقاضی تسهیلات مسکن انفرادی از کارکنان دولت باشد داشتن حداقل دوسال سابقه خدمت قابل قبول،‌ به گواهی اداره یا موسسه مربوطه و برای متقاضیان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی حداقل دوسال سابقه پرداخت بیمه به گواهی سازمان مذکور الزامیست
- بطورکلی زمین یا ملک مورد معرفی متقاضیان باید شهری، آزاد ، مفروز و بلامعارض ، ششدانگ و سهل البیع بوده و چنانچه زمین ملکی متقاضی است باید دارای سند مالکیت ثبتی و اگر زمینهای واگذاری سازمان زمین شهری است باید دارای قرارداد واگذاری سازمان مذکور باشد در مورد زمینهای استیجاری موقوفه نیز ارائه قرارداد اجاره معتبر الزامی است ، همچنین ملک زمین مورد معرفی می بایستی مجوزهای لازم جهت احداث یاتکمیل را دارا بوده و بطور کلی در شرایطی باشد که امکانات لازم جهت ترهین از سوی بانک وجود داشته یا فراهم آید.
-
در مورد واحدهای مختلط مسکونی و تجاری انفرادی چنانچه متقاضی واجدشرایط دریافت تسهیلات انفرادی مسکن باشد اعطای حداکثر یک فقره تسهیلات مسکن صرفاً متناسب با هزینه لازم جهت قسمت مسکونی طبق ضوابط و مقررات بلامانع است و شریک حق واگذاری قسمت تجاری را بدون جلب موافقت قبلی بانک بهرصورت نخواهد داشت
- کلیه امور اجرایی مشارکت مدنی تا مرحله تکمیل بنا به عهده شریک می باشد
- حداکثر مدت مشارکت مدنی ساختمانی انفرادی 18 ماه است.
-
پس از انجام مشارکت مدنی ساختمانی واتمام بنا واحدها می توانند با اخذ گواهی پایان کار ساختمانی تمام یا قسمتی از سهم الشرکه بانک را باتوجه به اینکه فروش اقساطی آن بدون اخذ پیش دریافت مجاز می باشد با انعقاد قرارداد ً 3215ً (فروش اقساطی مشتمل برهن) به هزینه شریک از طریق فروش اقساطی به وی واگذار نموده و بهای فروش نقدی قیمت سهم الشرکه بانک به اضافه سود متعلقه به آن در مدت فروش اقساطی را به اقساط مساوی ماهیانه دریافت دارند. ضمناً در مورادی که بنابه عللی در پایان مدت مشارکت مدنی ارائه گواهی پایان کار ممکن نگردد ولی ملک احداثی آماده سکونت و بهره برداری باشد انجام معامله فروش اقساطی باستناد گواهی عدم خلاف معتبر بلامانع است. مشروط براینکه شریک تعهد نماید در ظرف مدت معقوله گواهی پایان کار مربوطه را اخذ و به بانک ارائه نماید.  

 


تسهیلات خرید کالاهای بادوام

 شرایط و مقررات دریافت تسهیلات
 
ـ افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولویت با کسانیکه بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب دارند(
ـ مبلغ تسهیلات حداکثر 000ر000ر20 ریال و بایستی متناسب با درآمد متقاضی باشد .
ـ سن متقاضی حداقل 18 سال تمام باشد .
ـ نوع عقد،فروش اقساطی و مدت بازپرداخت آن حداکثر 3 سال و به اقساط مساوی ماهیانه (36 قسط) است.
ـ نرخ سود طبق تعرفه بانک در بخش خدمات و بازرگانی می باشد .
   


 
مدارک مورد نیاز

1ـ اصل و کپی شناسنامه متقاضی و ضامنین ( و در صورت داشتن توضیحات ، کپی از صفحه توضیحات(
2
ـ اصل و کپی کارت ملی متقاضی و ضامنین ( متن و ظهر( .
3
ـ اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم متقاضی (برای متولدین 1338 و بعد از آن( .
4
ـ فیش حقوقی متقاضی با ذکر میزان حقوق ، مستندات شغلی متقاضی .
5
ـ معرفی ضامن/ ضامنین معتبر و مورد قبول بانک.
6
ـ اصل و کپی فیش حقوقی و مستندات شغلی ضامنین .
7
ـ یک قطعه عکس متقاضی .
8
ـ یک برگ فاکتور خرید کالای تولید داخل ( یخچال ـ فریزرـ اجاق گازـ تلویزیون ـ ضبط صوت ـ ویدئو ـ کامپیوتر ـ ماشین لباسشویی ـ فرش ـ مبلمان ـ چرخ خیاطی و .....) بمبلغ 000ر000ر25 ریال
9ـ سه عدد تمبر مالیاتی ( از بانک تهیه شود( .

 


تسهیلات سرمایه گذاری مستقیم

تعریف
سرمایه لازم برای اجرای طرحهای تولیدی و یا عمرانی سود آور که از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانکها تامین می گردد.

مدارک مورد نیاز :
1-
یک نسخه از طرح به ضمیمه گزارشات لازم درخصوص بررسی فنی، مالی واقتصادی
2- سایر مدارکی که توسط بانک درخواست میگردد.

شرایط و مقررات عمومی :
1-
سرمایه گذاری در تولید اشیاء‌تجملی و مصرفی غیرضروری مجاز نمی باشد.
2-
طرح موضوع سرمایه گذاری از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته وتوجیه مالی داشته باشد.
3-
برنامه اختصاصی وجود لازم برای این دسته از معاملات، باید 6 ماه قبل از پایان هر سال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش شود.
4-
با تشکیل شرکتهای سهامی از طریق سرمایه گذاری مستقیم، این شرکتها تابع اساسنامه ، مقررات و آئین نامه های ناظر به خود است.
5-
سرمایه لازم جهت تحقق سرمایه گذاری مستقیم توسط بانکها تامین می شود.
6-
واحدها بطور مستقیم مجاز به انجام اینگونه معاملات نیستند .


کلیدواژه‌ها:گروه : دپارتمان مالی و اعتباری - تاریخ : 1395/06/09 - تعداد بازدید : 4517 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.