حسابرسی،حسابرسی مالی، صدور گزارش به بانک ها،سازمان امور مالیاتی،گزارش حسابرسی،گزارش مالیات،قوانین مالیاتی،حسابرسی واحد های تجاری،معیارهای مالی وغیر مالی،کنترل کیفیت خدمات حسابرسی،قـرارداد حسابرسـی‌،حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی،مستندسازی حسابرسی،حسابداری،تقلب در حسابرسی،اشتباه حسابرسی،مسئولیت‌ حسابرس،ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌،تحریف حسابرسی،اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی،روشهای حسابرسی بانکی و مالیاتی،شواهد حسابرسی‌،حسابرسی اقلام خاص،رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه،درست کردن ترازنامه،تداوم‌ فعالیت حسابرس،تاییدیـه‌ دولتی حسابرسی،تادییه دولتی ترازنامه،ارزیابی‌ حسابرسی‌،نتایج‌ کار کارشناس‌،گزارشگری صورتهای مالی،بندهای خاص،حسابرس مستقل،قوانین صورت های مالی،چهارچوب ترازنامه مورد تایید بانکی،مصوبات بانکی،سرمایه اولیه،صوبه سازی،مشکلات حسابرسی،تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌،تاییدیه مالی،مستندسازی مالی،اعتبار اسناد مالی،حسابرسان،هلو،مدیران،اداره حسابرسی،وکیل،موسسه حقوقی،دادگاه،وزارت دادگتستری،قوه قضائئیه،وزارت،گروه وکلا،وکلا،کانون،حمایت،دادگاه،دپارتمان حقوق

حسابرسی
حسابرسی مالی صدور گزارش جهت ارائه به بانک ها، سازمان امور مالیاتی کشور و پیمانکاران که در برخی موارد کارفرمایان از آن ها گزارش حسابرسی طلب می کنند
حسابرسی مالیات بر عملکرد و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد قوانین مالیاتی
حسابرسی عملیاتی که به بررسی عملیات واحد های تجاری پرداخته و در آن به معیارهای مالی وغیر مالی توجه می گردد
 کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی
قـرارداد حسابرسـی‌
کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی
مستندسازی
 ‌مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی
ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌
شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت
اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی
روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی
ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی
شواهد حسابرسی‌ (اقلام خاص)
رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه
تداوم‌ فعالیت
تاییدیـه‌ 
ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی
استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌
گزارشگری نسبت به صورتهای مالی
اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل
بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل
سایر مندرجات در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده
ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصدخاص
ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی
بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌
بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری
اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌
تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ و غیره
 

کلیدواژه‌ها:گروه : دپارتمان مالی و اعتباری - تاریخ : 1395/06/10 - تعداد بازدید : 1951 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.