گمرک،ترخیص کالا،جریمه گمرگ،گرک ایران،وکیل گمرک،اظهارنامه،ترخیص،پردیس الله داد

تخلفات و جرایم گمرکی
 
هر نوع اظهار خلاف واقع در اظهارنامۀ تسلیمی به گمرک ، که متضمن زیان مالی دولت باشد و در جریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرک کشف شود و مستلزم دریافت تفاوت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه‌های گمرکی و عوارض باشد برحسب مورد جریمۀ مالی به‌شرح زیر دریافت می‌شود. 
 
1. جریمۀ اعلام ارزش کالا ، کمتر از ارزش گمرکی مقرر ، در اظهارنامه 
در مورد کالائی که حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه‌های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین گردیده است هرگاه ارزش کالا در اظهارنامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد 10و 11 قانون امور گمرکی اظهار شده باشد ، علاوه بر اخذ تفاوت ، جریمه ای نیز از به تشخیص رئیس گمرک محل تعیین خواهد کرد  (تبصرۀ 4 ماده 268 آ.ا.ق.ا.گ).
 
2. جریمۀ اعلام نام کشور و مبداء کالا ، برخلاف واقع 
هرگاه نام کشور مبداء کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت مبلغ دیگری به‌عنوان جریمه به تشخیص رئیس گمرک دریافت می‌گردد (تبصرۀ مادۀ 268 آ.ا.ق.ا.گ).
 
3. جریمۀ تخلفات گمرکی ، توأم با اسناد خلاف واقع 
هرگاه تخلفات مذکور در مادۀ 268 آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی ، به استثناء بند ب و تبصرۀ ذیل بند ج آن (که در هر حال مشمول مقررات قاچاق می‌باشد) توأم با ابراز اسناد یا صورت‌حساب (فاکتور) نادرست باشد و این عمل بر اثر انجام تشریفات گمرکی یا به هر ترتیب دیگری پیش از خروج کالا یا بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود علاوه بر تعقیبی که ممکن است طبق مواد مربوط به قانون مجازات عمومی به‌عمل آید از مرتکب علاوه بر اصل تفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه دریافت می‌گردد (مادۀ 269 آ.ا.ق.ا.گ). 
 
4. جریمۀ تخلفات گمرکی که به‌طور صریح ، برای آن جریمه تعیین نشده است
در مورد هرگونه تخلف از مقررات گمرکی که به‌طور صریح در قانون امور گمرکی و آئین‌نامۀ اجرائی آن جریمه تعیین شده است ، مبلغی که به تشخیص رئیس گمرک محل دریافت خواهد شد (تبصرۀ 2 مادۀ 269 آ.ا.ق.ا.گ). 
 
5. جریمۀ وسایط نقلیه که در مهلت تعیین شده از کشور خارج نشوند 
وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین‌المللی موضوع مادۀ 192 آئین‌نامۀ اجرائی قانون امور گمرکی و یا پروانۀ ترانزیت وارد می‌شود ، دارندگان آن مکلف هستند وسایط نقلیۀ خود را در موعد مقرر که از طرف گمرک تعیین می شود از کشور خارج یا تشریفات گمرکی آن را انجام دهند. در غیر این صورت و بدو عذر موجه مورد قبول کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ، برای هر روز تأخیر مبلغی به‌عنوان جریمه از آنان دریافت خواهد شد (مادۀ 270 آ.ا.ق.ا.گ).
 
6. جریمۀ اظهار کالای مجاز ، تحت عنوان نام و مشخصات کالای مجاز دیگر ، با حقوق گمرکی و ... کمتر 
هرگاه کالای مورد اظهار ، کالای مجاز بوده و در اظهارنامه تمام و یا قسمتی از آن با نام و یا مشخصات کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه‌های گمرکی و عوارض آن کمتر است ، اظهار شده باشد علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت ، مستلزم پرداخت جریمه خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال ، از طرف رئیس گمرک محل تعیین و دریافت می گردد. شامل پرداخت جریمه گردیده و چنانچه این اظهار ، توأم با اعلام نام دیگر و با استفاده از اسناد یا سیاهۀ خلاف واقع باشد طبق بند 9 مادۀ 29 قانون امور گمرکی ، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود (بند ج و تبصرۀ 1 ذیل آن از مادۀ 268 آ.ا.ق.ا.گ).

کلیدواژه‌ها:گروه : دپارتمان بازرگانی - تاریخ : 1395/06/29 - تعداد بازدید : 2374 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.