اجازه ی ناقل،عقدغیرنافذ،اثر،تنفیذ،فرهنگ لغت

ا جازه ناقل

درهر مورد که عقد غیر نافذی واقع شده باشد نفوذ آن مشروط به اجازه صاحب حق است و در صورت اجازه  اگر اثر آن از زمان تنفیذ عقد باشد اجاره ناقل است.

بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.