اجازه کاشف،عقد غیر نافذ،اجازه،فرهنگ لغت،اصطلاحات حقوقی

اجازه کاشف

درهر مورد که عقد غیر نافذی واقع شده باشد نفوذ آن مشروط به اجازه صاحب حق است،اگر اثر اجازه از زمان وقوع عقد باشد به آن اجازه ی کاشف میگویند .

بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.