ادله اربعه،کتاب،سنت،اجماع،عقل،فرهنگ حقوقی،اصطلاحات حقوقی

ادله اربعه

در معنای عام به کتاب ،سنت،قیاس و اجماع اطلاق میشود و در معنای اخص به کتاب ، سنت،عقل و اجماع اطلاق میشود 

بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.