اجاره خط،سند اجاره،عامیانه،نوشته،فرهنگ لغت،اصطلاحات حقوقی

ا جاره خط

اصطلاح عامیانة سند اجاره. نوشته اى که نشان دهنده ی از عقد اجاره باشد.   

بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.